با کمال احترام این لینک برای نمایش به فرد خاصی ایجاد شده بود و برای حفظ امانت داری محتوای آن پاک می گردد. حذف کامل صفحه باعث امتیاز منفی از سوی گوگل می گردید لذا از حذف کامل صفحه خودداری شد و تنها محتوای آن تغییر کرد.

با احترام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید